1. Obsah a Brand

a) Partner nesmí propagovat produkty Sazka respektive Sazkabet na stránkách s nelegálním a nevhodným obsahem, zejména obsahem určeným pouze pro dospělé.

b) Partner smí vytvořit stránky týkající se pouze produktu Sazka respektive Sazkabet, ale koncept musí konzultovat se Sazka nebo manažerem Potenzy a respektovat jeho doporučení.

c) Partner nesmí provozovat koncept, který byl SAZKA respektive Sazkabet zamítnut, nebo k němu byly výhrady.

d) Stránka musí vypadat věrohodně, musí zde být jasné sdělení, že se jedná o produkt Sazka respektive Sazkabet včetně příslušného loga. (Loga budou ke stažení na URL, která bude dostupná pro partnery propagující kampaň Sazka).

e) Stránka nesmí obsahovat nepřesné a zavádějící údaje. Obsah na stránkách partnera propagujícího kampaň Sazka musí být vždy aktuální a v souladu s informacemi obsaženými na webových stránkách www.sazkabet.cz

f) Partner nesmí využívat nepravdivá tvrzení nebo tvrzení fiktivních osob

g) Partner nesmí uvádět návštěvníka v omyl z hlediska parametrů produktu

h) Pokud partner v rámci stránek využívá logo a vizuální prvky SAZKA respektive Sazkabet, musí respektovat pravidla pro práci s nimi a použít jen Potenzou poskytnuté materiály – zejména logo „v partnerství s SAZKA respektive Sazkabet“. Partner smí použít logo Sazka v hlavní pozici (hlavička vlevo).

i) Partner nesmí účelně vytvářet registrace do programu Sazkabet za účelem získání odměny (např.: registrovaní všech členů rodiny nebo přátel pouze za účelem získaní odměny za registraci bez budoucí aktivy registrovaných v programu Sazkabet). Při odhalení této činnosti bude partner z programu Sazkabet vyřazen a rozporované registrace nebudou proplaceny.

2. SEO

Partner může v rámci vytváření SEO používat všechny dostupná klíčová slova kromě brandových (Sazka nebo Sazkabet)

3. Domény:

Partner si nesmí zaregistrovat a pro kampaň používat doménu, která obsahuje chráněné známky SAZKA respektive Sazkabet, včetně jejich chybných variant, ani tyto známky využívat v subdoméně. (napr. sazkasazeni.cz, apod., )

4. Vyhledávání:

Prozatím není povoleno

5. Email marketing

a) Partner smí využívat emailové kampaně jen vlastních kontaktů jako součást reklamní kampaně partnera. Musí být zaslány jménem partnera a jasně označeny značkou partnera Sazky nemohly být zaměněny s e-mailovou komunikaci SAZKA respektive Sazkabet. SAZKA respektive Sazkabet nesmí figurovat v poli názvu a domény odesílatele. Partner se zavazuje informovat SAZKA respektive Sazkabet o každé takovéto chystané kampani.

b) Emailingová kampaň na jinou než vlastní databázi partnera anebo pod hlavičkou SAZKA respektive Sazkabet není možná. Všechny emailové kampaně mohou být zasílány pouze na kontakty získané v souladu se stávající legislativou a obsahuje možnost odhlášení se ze zasílání.

6. Softwarové aplikace

a) Partner nesmí k propagaci SAZKA respektive Sazkabet používat žádnou podobu adware či spyware.

b) Partner nesmí ke generování návštěvnosti či leadu využívat vynucené a nekalé prostředky.

c) Porušení tohoto pravidla je považováno za porušení smluvních podmínek vedoucí k okamžitému ukončení smlouvy a nevyplacení provizí. Na toto ustanovení se též vztahuje smluvní pokuta.

7. Sociální média

a) Partner smí využívat kamapní v sociálních méediích za podmínek, že nebude zaměnitelný s SAZKA respektive Sazkabet nebo jejím pověřeným zástupcem či zaměstnancem.

b) Partner v sociálních médiích vždy musí jasně deklarovat svou značku a účel kampaně.

c) Partner si rovněž nesmí v sociálních sítích registrovat účet či název, který obsahuje ochranné známky SAZKA respektive Sazkabet, jejich chybné varianty a slovní kombinace !!!